Sub 2

TUẦN

Vào thi
Bắt đầu
Kết thúc
Cuộc thi sẽ kết thúc trong

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

2. Phạm vi tổ chức: Áp dụng trong toàn Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN

1. Nội dung

- Tìm hiểu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

2. Tài liệu

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

3. Hình thức thi

- Thi trắc nghiệm trực tuyến tại Banner Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, địa chỉ: http://dangbokhoininhbinh.vn/

- Thi theo tuần, mỗi tuần có 05 câu hỏi thi chính và 01 câu hỏi phụ (dự đoán số lượt người trả lời đúng 05 câu hỏi trắc nghiệm). Mỗi câu hỏi có 04 đáp án, người dự thi lựa chọn 01 đáp án đúng.

4. Thời gian thi

- Thời gian thi được tiến hành trong 8 tuần, bắt đầu từ 10h00’ ngày 06/5/2024 , kết thúc vào ngày 9h00’ ngày 01/7/2024.

-Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ ngày thứ Hai và kết thúc vào 9h00’ ngày thứ Hai tuần kế tiếp.

III. ĐỐI TƯỢNG, CÁCH THỨC DỰ THI

1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Lưu ý*: (Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi và các bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ chức Cuộc thi không được tham gia dự thi).

2. Cách thức thi:

- Đăng nhập vào địa chỉ http://dangbokhoininhbinh.vn/, truy cập vào Banner Cuộc thi, ấn “Vào thi”, thực hiện khai báo thông tin và lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm (có thể thay đổi lựa chọn đáp án), bài thi chỉ được xem là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ sau đó ấn “Hoàn thành”. Sau khi hoàn thành bài thi, kết quả làm bài của người dự thi sẽ được lưu lại trên hệ thống. Thời gian hoàn thành phần thi tối đa: 20 phút .

- Mỗi cá nhân có thể thi nhiều lần trong cuộc thi tuần, người dự thi chỉ được công nhận 01 kết quả tốt nhất trong số các lần dự thi.

- Nếu có vướng mắc trong quá trình đăng ký tài khoản và cách thức dự thi, đề nghị liên hệ: Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối (qua đồng chí Đinh Thị Ngọc Ánh, Chuyên viên, số điện thoại 0911.192.696) hoặc đồng chí Nguyễn Thành Trung, Nhân viên Trung tâm Công nghệ thông tin, Viễn thông Ninh Bình, điện thoại 0914.333.058)

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM, XÉT GIẢI

1. Cách tính điểm: Từng đợt thi tuần gồm 05 câu hỏi thi kiến thức tương ứng với 10 điểm, mỗi câu trả lời đúng được tính 02 điểm

2. Cách xét giải

- Kết quả thi được tính cho lần dự thi có kết quả tốt nhất và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi trong một tuần thi.

- Thí sinh đạt giải là thí sinh có số câu trả lời phần thi kiến thức đạt điểm cao nhất và có số dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi phụ.

- Thứ tự xếp giải sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi xếp từ cao đến thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo cơ cấu quy định tại mục V của thể lệ này.

- Trong trường hợp người dự thi (từ 02 người trở lên) phần kiến thức có số điểm bằng nhau, cùng dự đoán chính xác hoặc gần đúng nhất câu hỏi phụ và nhiều hơn cơ cấu giải, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành trả lời câu hỏi thi sớm nhất để xếp giải (thời gian được tính đến giờ, phút, giây).

V. CƠ CẤU, TRỊ GIÁ GIẢI THƯỞNG

Cá nhân và tập thể đạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi.

1. Giải cá nhân : Tính giải theo tuần - 01 giải Nhất, tiền thưởng 700.000 đồng. - 02 giải Nhì, tiền thưởng mỗi giải: 500.000 đồng. - 02 giải Ba, tiền thưởng mỗi giải: 300.000 đồng. - 03 giải Khuyến khích, tiền thưởng mỗi giải: 200.000 đồng.

2. Giải tập thể Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Cuộc thi, tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi và số giải đạt cao hàng tuần của các đảng bộ, chi bộ cơ sở để lựa chọn trao giải tập thể.

Giải tập thể gồm: - 01 giải Nhất, tiền thưởng: 2.000.000 đồng. - 01 giải Nhì, tiền thưởng: 1.500.000 đồng. - 01 giải Ba, tiền thưởng: 1.000.000 đồng. - Một số giải khuyến khích, tiền thưởng: 500.000đ/giải (số lượng giải Khuyến khích do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định).

VI. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI

1. Thông báo kết quả thi

- Kết quả thi hằng tuần được công bố, cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất 16h00 ngày thứ Hai hằng tuần) trên trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình.

- Trước khi công bố và trao thưởng, Tổ Thư ký Cuộc thi đề nghị người đạt giải cung cấp số căn cước công dân và tiến hành xác minh nhân thân người dự thi. Tổ Thư ký Cuộc thi có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân người dự thi. Trong trường hợp phát hiện người dự thi vi phạm Thể lệ Cuộc thi thì Tổ Thư ký Cuộc thi đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành hủy kết quả của người dự thi.

2. Tổng kết, trao giải:

- Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải các đợt thi tuần và giải tập thể dự kiến vào trung tuần tháng 7/2024 (sẽ gửi giấy mời khi có lịch cụ thể).

- Trường hợp người đạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải, có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc tài khoản cá nhân. Người đạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về ngày, tháng, năm sinh, tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Tổ Thư ký Cuộc thi chuyển tiền thưởng.

VII. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Không công nhận kết quả

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với thí sinh dự thi vi phạm trong các trường hợp cụ thể sau:

- Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký dự thi.

- Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ cho người khác.

2. Giải quyết khiếu nại

Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối) để xem xét, giải quyết.

Thời gian nhận khiếu nại: Chậm nhất trong vòng 02 ngày kể từ thời điểm Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả cá nhân đạt giải kỳ thi tuần trên trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (quá thời gian quy định coi như không có giá trị).

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được đăng tải trên trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình.

Trong quá trình tổ chức, triển khai cuộc thi trắc nghiệm, nếu có vướng mắc, bất cập, đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc và các cá nhân phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối) để tổng hợp, kịp thời báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Thông tin thay đổi sẽ được thông báo, cập nhật tại trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình, địa chỉ http://dangbokhoininhbinh.vn/